Apie Tarptautinę mokslininkų ir ekspertų sąjungą

Tekstas

Įgyvendinti socialiniai projektai

Tarptautinė mokslininkų ir ekspertų sąjunga (toliau – TMES) įgyvendino iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESfA-V-911-23-0001 „Darbingo neaktyvaus jaunimo verslumo ugdymas turizmo srityje“

Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas

Projekto poreikis  – padidinti Šilutės miesto darbingo amžiaus neaktyvaus jaunimo (toliau – projekto dalyvių) socialinę integraciją ir svarbiausiai pagerinti jų padėtį darbo rinkoje.

 

Pasirinktas sprendimo būdas – remiantis 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 10.3.1. punktu – neformalių bendrųjų įgūdžių mokymų pagalba paskatinti projekto dalyvius pradėti verslą turizmo srityje.

 

Numatytas bei pasiektas rezultatas – mokymų metu projekto dalyviams suteiktos teorinės ir praktinės žinios turizmo ir IT srityse, kurių pagalba projekto dalyviai galės pradėti verslą turizmo srityje, kaip pavyzdys tapti gidais.

Projekto santrauka

Projekto metu buvo sprendžiama Šilutės miesto darbingo neaktyvaus jaunimo (toliau – projekto dalyvių) verslumo ugdymo problema. Pagrindinė priežastis nulėmusi projekto įgyvendinimą – prastėjanti projekto dalyvių padėtis darbo rinkoje dėl teorinių ir praktinių žinių trūkumo.

Projekto tikslas – mokantis ir praktiškai veikiant ugdyti darbingo amžiaus neaktyvaus jaunimo verslumą turizmo srityje.

Projekto uždavinys – ugdyti darbingo amžiaus neaktyvaus jaunimo verslumą mokantis ir praktiškai veikiant.

Tikslinės grupės – 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše 22.3.1 (ekonomiškai neaktyvūs asmenys ar bedarbiai)  ir 22.3.2 (asmenys, kuriems (ar kurių šeimoms) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama (pvz., socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos)) punktuose nurodyti asmenys.

Įgyvendintos veiklos – 6 unikalūs bendrųjų įgūdžių mokymai, kurių metu projekto dalyviams suteiktos praktinės ir teorinės žinios turizmo srityje bei 2 – bendrųjų įgūdžių mokymai kurių metu projekto dalyviams suteiktos praktinės ir teorinės žinios IT srityje.

Įgyvendinti unikalūs bendrųjų įgūdžių mokymai turizmo srityje

  1. Mokymai Šilutės mieste
  2. Mokymai Rusnės saloje
  3. Mokymai Kintuose
  4. Mokymai kaimo turizmo sodyboje
  5. Mokymai skirti susipažinti su vidaus vandens keliais Šilutės rajone
  6. Mokymai Nidoje

Įgyvendinti unikalūs bendrųjų įgūdžių mokymai IT srityje

Projekto dalyviai teoriškai supažindinti kaip kuriami tinklapiai. Dalyviams suteiktos teorinės žinios kaip administruojami tinklapiai, kartu suteikiant ir praktinių žinių. Dalyviai taip pat apmokyti, kaip įtaigiai aprašyti kelionių maršrutus bei po to, kaip tinkamai juos pateikti, kad ateityje galėtų pritraukti turistų.

Projekto rezultatų panaudojimas po projekto pabaigos

Rezultatas projekto dalyviams – Įgytos praktinės ir teorinės žinios turizmo ir IT srityje. Žiniomis bus galima pasinaudoti tiek ieškant darbo šiuolaikinėje darbo rinkoje, tiek pradedant savo verslą.

Rezultatas partneriui ir pareiškėjui – Projekto metu surinkta informacija apie dabartinius visuomenės poreikius, tikslus bei pagrindines problematikas. Tikimasi, kad iš šių duomenų padaryta analizė leis organizacijoms tobulėti ir siūlyti vis geresnes paslaugas, skatinančias verslumą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Nuo 2018-09-05 iki 2019-02-28