Projekto vykdytojo rekvizitai:
Projekto vykdytojo pavadinimas / vardas, pavardė Tarptautinė mokslininkų ir ekspertų sąjunga
Projekto vykdytojo kodas 302831498
Adresas:
Gatvė Karklų g.
Namo numeris 27
Pašto kodas LT-99113
Miestas / rajonas Šilutė
Šalis Lietuva
Telefono numeris +370 640 41 633
El. pašto adresas tmeslt@gmail.com
Projekto vykdytojas arba jo įgaliotas asmuo:
Vardas, pavardė Egidijus Narevičius
Pareigos Pirmininkas
Už projektą atsakingas asmuo:
Vardas, pavardė Irmantas Narevičius
Pareigos Projekto vadovas
Telefono numeris +370 640 41 668
El. pašto adresas narevicius.i@gmail.com